Themamiddag
KBO-Dinther

Van harte welkom op onze site

Themamiddag - Ons eigen dorp in de jaren 50 t/m 80


De laatste jaren hebben er vele veranderingen plaats gevonden in het zogenoemde sociale domein.


Of het nu gaat om wonen, financiën, zorg, welzijn of meedoen in de samenleving. De grootste verandering voor ouderen is wel dat van ons verwacht wordt dat we - zo lang als mogelijk is - zelf de regie over ons leven behouden. Dat betekent onder andere dat we graag in onze eigen vertrouwde omgeving willen blijven leven en zelf op zoek gaan naar hulp en ondersteuning. Gelukkig worden we op vele terreinen geholpen en kunnen we een beroep doen op allerlei instanties en organisaties.


De KBO met haar vele activiteiten op gebied van welzijn en ontmoetingen is daarbij van groot belang. In onze en andere omliggende gemeenten is “ONS welzijn” de belangrijkste professionele organisatie die steeds met allerlei diensten en producten klaar staat om het leven van onze zelfstandige ouderen te ondersteunen.


Maar weten we eigenlijk nog wel wat “ONS welzijn” nou precies voor ons in Heeswijk-Dinther doet? En wat kunnen andere organisaties als KBO, Lichtpunt en Samen Sterk voor ons betekenen?

Om dat duidelijk te maken hebben wij medewerkers van “ONS welzijn” uitgenodigd voor een speciale themamiddag. Zij zullen dan toelichting geven over de diverse mogelijkheden, met wie zij samenwerken en zullen zij samen met de aanwezigen in gesprek gaan over praktische zaken die ouderen bezighouden.


Wij nodigen u daarom van harte uit op:
woensdag 25 september van 14.00 - 16.00 uur
in ccServaes, Raadhuisplein


Thema: Hoe helpt “ONS welzijn” ouderen om in Heeswijk-Dinther fijn en zelfstandig te kunnen blijven wonen

Sprekers: Nol Braks en Leny Janssen
Toegang en koffie: gratis voor iedereen.