Zingeving

Koffieochtend

Op de vierde donderdag van iedere maand van 10.00 - 11.30 uur zijn er koffieochtenden in cc Servaes.

Dit zijn gezellige ontmoetingen waarin actuele onderwerpen aan bod komen.

De organisatie ligt in handen van een werkgroep met leden van KBO-Dinther en KBO-Heeswijk.


Vrij toegankelijk, gratis koffie, geen kosten.

  • informatie bij Margriet Beeftink, tel. 291924

 

Thema bijeenkomsten

Een werkgroep met leden van KBO-Dinther en KBO-Heeswijk organiseert 3 á 4 keer per jaar een themamiddag voor senioren in cc Servaes.

Gastsprekers belichten steeds een interessant en actueel thema.

Ook bijzondere optredens of uitvoeringen zijn mogelijk.


Vrij toegankelijk, gratis koffie, geen kosten.

  • informatie bij Margriet Beeftink, tel. 291924

 

Eindejaarsbijeenkomst

Ieder jaar houden we een eindejaarsbijeenkomst. Deelname staat open voor leden en hun partners.

  • informatie bij Kees Kuijpers, tel. 296143


KBO Eucharistieviering

We houden vast aan de traditie om samen tenminste een keer per jaar eucharistie te vieren voor alle leden en alle overleden leden.


In de regel vindt deze viering plaats in combinatie met de Algemene Ledenvergadering.

  • informatie bij Ria van Hemmen, tel. 292462

 

Werkgroep I&Z

De werkgroep ‘Identiteit en Zingeving’ van de KBO Kring Bernheze bezint zich op mogelijke activiteiten in dit kader voor de zes KBO-afdelingen in Bernheze.


Nadere informatie over de nog vast te stellen data en activiteiten verschijnt in het Maandblad.

  • informatie bij Ria van Hemmen, tel. 292462