Doelstelling

Missie

 

KBO-Dinther komt op voor de senioren in de parochie Dinther in het algemeen en voor de aangesloten leden in het bijzonder, stimuleert hen tot maatschappelijke participatie en inspireert hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de maatschappelijke omgeving. 


De grondslag daarvoor wordt gevonden in de katholieke (lees christelijke) levensbeschouwing.

 

Doelstellingen

 

KBO-Dinther tracht deze missie te bereiken door:

  • het bevorderen en stimuleren van een sportieve, gezellige en zinvolle vrijetijdsbesteding
  • deelname aan de maatschappelijke samenleving te stimuleren en te activeren
  • het vertegenwoordigen van de belangen van de senioren bij overheden en andere voor ouderenbeleid belangrijke instanties
  • samen te werken met andere organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel.