Herdenkingsviering 23 maart 2022

Samen met onze leden en een aantal familieleden gedachten wij tien KBO-leden, die ons na de vorige herdenkingsdienst zijn ontvallen. Wij noemden hun namen én ontstaken een lichtje voor ieder van hen. Pastor Isabel van Baal ging voor in een speciale gedachtenisviering opgeluisterd door Seniorenkoor Cantando.