ALV 23 maart 2022

Natuurlijk waren er de in een Algemene Ledenvergadering gebruikelijke agendapunten.

Voorts zijn Frans Dortmans, Margo Dortmans-van den Brand en Gerda van Nistelrooij-Vos gehuldigd vanwege hun zilveren jubileum.

Bestuursverkiezing:
- Kees Kuijpers is herkozen als bestuurslid.
- Van Ria van Hemmen-van der Heijden is afscheid genomen.
- Tot nieuw bestuurslid is Thea van der Doelen-Zomers gekozen.

Kijk onder ‘ARCHIEF’ naar het vergaderverslag en het jaarverslag over 2021.