Bestuur

 

Het bestuur van KBO-Dinther wordt gevormd door een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester samen met vier andere leden. De voorzitter wordt in zijn functie als zodanig en de overige leden worden als bestuurslid door de ledenvergadering gekozen voor een periode van 3 jaar, waarna eventueel tot herverkiezing voor eenzelfde periode kan worden besloten. 

 

Het bestuur is belast met de algemene leiding en voert de in de statuten opgenomen taken uit. Zij is daarover verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering. Bij de uitvoering van activiteiten hebben de leden gerichte

aandachtsgebieden, waarbij zij terzijde worden gestaan door leden van de vereniging.

  

Het dagelijks bestuur bestaat uit:


  • Theo Jacobs       - voorzitter
  • Kees Kuijpers      - secretaris
  • André Verstegen  - penningmeester


Overige leden:

 

  • Sjan Oosterhof-van den Dungen

  • Jos van Eerd
  • Corrie van der Heijden-van der Aa
  • Thea van der Doelen-Zomers
  •  

 

Het bestuur vergadert in het algemeen eenmaal per maand.

Tenminste een keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats.

 

Samenwerking en overleg

KBO-Dinther werkt op verschillende niveaus samen met zusterafdelingen. Met name de samenwerking met de afdelingen Heeswijk en Loosbroek werpt steeds meer vruchten af. Door deze samenwerking worden onze wederzijdse leden in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van elkaars activiteiten en diensten.