Themamiddag "Ons Gesprek"

In maart 2020 is dit project ‘Ons Gesprek’ van start gegaan. Helaas gooide corona enigszins roet in het eten. Achter de schermen werd er wel aan het project doorgewerkt. Er werd een oproep gedaan in het maandblad ONS van de KBO om vrijwilliger te worden voor ‘Ons Gesprek’. Er verscheen ook een mooi artikel over ‘Ons Gesprek’ in de krant. En er kwamen mensen, die zich n.a.v. deze berichten opgaven voor ‘Ons Gesprek’.


Om vrijwilliger te worden dienen deze mensen een cursus te volgen om goed beslagen ten ijs te komen. Ik heb me begin 2021 als vrijwilliger aangemeld. Ik ben Hanneke v.d. Velden, al bijna 45 jaar woonachtig in Heeswijk-Dinther. Ik ben nu gepensioneerd, na 30 jaar gewerkt te hebben in het M.O. als docente levensbeschouwing.


In juli 2021 heb ik voor ‘Ons Gesprek’ vijf online lessen gevolgd. I.v.m. corona mochten we elkaar niet persoonlijk ontmoeten voor de lessen. In oktober heb ik nog 4 fysieke lessen gevolgd in Den Bosch. Interessant en leerzaam.

Donderdag 28 oktober heeft de KBO Heeswijk-Dinther een thema ochtend georganiseerd over dit project bij St. Servaes in Dinther. Mevrouw Rieke Mes van de KBO Brabant heeft de deelnemers aan de hand van verhalen duidelijk gemaakt wat ‘Ons Gesprek’ inhoudt. Rieke Mes is een ‘intaker’ voor ‘Ons Gesprek’.


Iemand, die een hulpvraag heeft en een gesprek wil, belt naar de KBO Brabant. De ‘intaker’ (bv. Rieke Mes) luistert heel goed naar de beller. Zij beoordeelt vervolgens of een vrijwilliger ingezet kan worden om in gesprek te gaan met deze persoon. Dit kan in de vorm van telefoongesprekken of door iemand thuis te bezoeken voor de gesprekken. Op deze manier willen de vrijwilligers van ‘Ons Gesprek’ eraan meehelpen andere mensen te helpen en te ondersteunen bij bv. eenzaamheid, of het zich alleen voelen, of in een rouwproces zitten of levens-en zinvragen hebben. En waar zij graag eens met iemand (van buitenaf) over willen praten.


Schroom niet, bel het secretariaat van de KBO en vraag om hulp. Bedenk, dat vragen om hulp niet betekent, dat je opgeeft. Het betekent, dat je weigert op te geven.