Lidmaatschap

Het lidmaatschap van KBO-Dinther is mogelijk vanaf de leeftijd van 50 jaar.

 

Van een lid wordt verwacht dat hij/zij al datgene doet wat voor leden voortvloeit uit de statuten van de vereniging en door het bestuur genomen besluiten.

 

Het geeft tevens recht op deelname aan alle activiteiten die door het bestuur worden georganiseerd.

Ook kan een beroep worden gedaan op belangenbehartiging door de vereniging en de diensten van KBO-Brabant.

 

Het lidmaatschap bedraagt in 2023 € 25,00 per jaar.

Voor 2024 heeft de algemene ledenvergadering dit vastgesteld op € 25,00